Blanche Lindegren-seminariet

MousePill

Blanche Lindegren-seminariet 2020 äger rum lördag 29 februari i hörsal Garden och handlar som tidigare i huvudsak om framtidens djurfria biomedicinska forskning. 

Kärt barn har många namn, sägs det. Uppenbarligen har även ”besvärliga barn” många namn. Redan på 2000-talet så myntade forskare i USA begreppet ”pipeline crisis” (ungefär produktionskris). För ett antal år sedan myntade engelska och holländska forskare begreppet ”publication crisis” (ungefär publiceringskris). Och helt nyligen har begreppet ”translation crisis” (ungefär översättningskris) blivit ett ”inneord” bland forskare.

Alla de här begreppen handlar egentligen om en och samma sak, nämligen det allt mer besvärande problemet att djurförsök inte levererar. Begreppet ”pipeline crisis” myntades ett antal år efter att genmanipulerade möss börjat användas på bred front. Forskarna var mycket entusiastiska och lovade stora medicinska landvinningar. Resultatet blev det motsatta. Kostnaderna började skena. Antalet nyregistrerade läkemedel började sjunka.

Det här är kanske den allra viktigaste anledningen till att vi måste tänka i nya banor. Lyckligtvis finns en snabbt växande skara forskare som gör just det. Dvs tänker i nya banor, och allt eftersom överger försöksdjuren. Några av dessa får du tillfälle att lyssna på under det här seminariet.

Seminariet sponsras av stiftelsen Forska Utan Djurförsök mha det arv Blanche Lindegren efterlämnade, och samarrangeras med Linköping Vego, Djurens Rätt i Linköping och NBV i Linköping.

Här nedan presenteras inom kort Blanche Lindegren-seminariets innehåll.

 

image