Bonusprogram 2015

Populärvetenskapliga föreläsningar om framtidens djuroberoende forskning

Mousepill

När: söndag 18/10, kl 11:00 – 15:00,

Var: hörsalen, Linköpings huvudbiblioteket

I fyra populärvetenskapliga föreläsningar gav forskare och specialister en unik inblick i den medicinska forskningens absoluta framkant – nämligen den framkant där forskningen utgår från människan snarare än från möss och råttor.

Vi fick veta mer om hur det går till redan idag, eller i en snar framtid, att utveckla nya botemedel utan användning av försöksdjur. Förutom att bespara djur lidande, innebär den här glädjande utvecklingen effektivare forskning och snabbare utveckling.

Föreläsningarna var öppna för alla, helt kostnadsfria och inkluderade fri sopplunch med fria diskussioner.

Föreläsningarna var resultatet av ett samarrangemang mellan Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt Linköping, NBV Östergötland och Linköping Vego.

Program

KGM-reduced

11:00-11:40 Karin Gabrielson Morton

Karin är sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, som är en givarfinansierad stiftelse som sedan 1964 finansierar forskning som leder till ersättning av djurförsök. Hon berättade om hur Forska Utan Djurförsök, tack vare privata givardonationer, varit en pionjär och starkt drivande kraft i utvecklingen av nya djuroberoende forsknings- och testmetoder. Hon var också seminariets konferencier.

Karin-800x600

———

 

GunnarCedersund150x150

11:40-12:20 Gunnar Cedersund

Gunnar är universitetslektor vid institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet. Han berättade om sitt arbete att utveckla datorbaserade modeller för att studera och förstå människokroppen. Bl a fick vi veta mer om gruppens framgångsrika arbete att förklara hur diabetes typ 2 uppkommer och kan behandlas. Vi fick också ta del av det genombrott som datorbaserade modeller har inneburit för utvecklingen av nya effektiva apparater som kan efterlikna bukspottskörtelns funktion.

GC-800x600

———

 

12:20-13:30 Gratis sopplunch

Tid för fria diskussioner och pratstund med föreläsarna.

———

 

LenaSvensson150x145

13:30-14:10 Lena Svensson

Lena är docent vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap på Lunds universitet. Hon berättade om sitt arbete att utveckla så kallade ”organkretsar” som efterliknar människokroppens blodbanor. Dessa tredimensionella cellmodeller kan användas för att i detalj studera  hur vita blodkroppar och cancerceller rör sig genom blodkärlens väggar. Modellerna ger möjligheter att studera cancersjukdomar på ett sätt som är i det närmaste omöjligt att genomföra i levande djur.

LMS-800x600

———

 

ErikTesselaar150x225

14:10-14:50 Erik Tesselaar

Erik är universitetslektor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin på Linköpings universitet. Han berättade om mikrodialys som en redan framgångsrik metod för att ersätta djurförsök. Metoden möjliggör farmakologiska och fysiologiska studier på friska människor utan risk för biverkningar. Något som radikalt minskar risken för att stora ekonomiska resurser ödslas på tester på försöksdjur som i nio fall av tio leder till felaktiga resultat och falska förhoppningar.

ET-800x600