Bonusprogram 2014

hamster-reducerad

Går det att utveckla nya läkemedel och testa kemikalier utan att använda försöksdjur?

Söndag den 7 september arrangerades ett kostnadsfritt populärvetenskapligt seminarium i hörsalen på huvudbiblioteket i Linköping. På seminariet berättade forskare och experter om det lovande och spännande arbete som pågår här hemma och runtom i världen, för att utveckla nya läkemedel och nya testmetoder utan användning av försöksdjur. Seminariet var ett led i firandet av stiftelsen Forska Utan Djurförsök som fyller 50 i år. Forska Utan Djurförsök är en givarfinansierad stiftelse som sedan 1964 finansierar forskning som leder till att djurförsök kan ersättas.

stina

henrik

mingel

Inom kort kommer vi på denna hemsida att publicera fler bilder samt videoinspelningar från seminariet. Under tiden kan du ta del av den artikel som publicerades i Fria Tidningen inför seminariet samt det kortare reportage från seminariet som SVT gjorde på plats.

Talare på seminariet var följande forskare och experter:

 

KGM-reduced

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök. Hon ansvarar för kontakterna med anslagstagare, bevakar trender och utveckling av alternativ till djurförsök inom forskning, politik och myndigheter, samt föreläser om djurfria metoder. Karin arbetar även med politisk påverkan. På seminariet berättar hon om hur Forska Utan Djurförsök bidragit till utvecklingen av nya djuroberoende forsknings- och testmetoder under de gångna 50 åren och om spännande satsningar inför framtiden.

 

martinhallbeck1-reduced-again-again

Martin Hallbeck , docent i patologi vid Linköpings Universitet och Universitetssjukhuset i Linköping. Han forskar om demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom. På seminariet kommer han att presentera ny kunskap om varför dessa sjukdomar breder ut sig i hjärnan och gör patienten allt mer glömsk och oförmögen att ta hand om sig själv.

 

Stina-reduced

Stina Oredsson, professor vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet där hon undervisar och forskar. I både undervisning och forskning använder hon sig av experimentella system utan djur.  Undervisningen handlar om hur man odlar celler utanför kroppen så att det blir fysiologiskt korrekt. Inom sin forskning använder Stina cancerceller som odlas utanför kroppen för att ta fram ny ämnen som kan användas i cancerbehandling.  På seminariet kommer hon att berätta om arbetet att ta fram nya ämnen mot cancerceller samt hur man undersöker vilka biverkningar substanserna har mot normala celler utan att använda djurförsök.

 

Vesa-reduced

Vesa Loitto, 1:e forskningsingenjör på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet. Han forskar kring mikroskopibaserade metoder för mätning av cellulär stress. Utöver sin egna forskning ansvarar Vesa för utrustning gällande både elektronmikroskopi och avancerade former av fluorescensmikroskopi vid Hälsouniversitetets gemensamma mikroskopienhet. På seminariet kommer han att presentera arbetet med att utveckla fluorescerande sonder för detektion av cellstress och hur försök på celler kan ersätta djurförsök.

 

henrik-reduced

Henrik Appelgren,  hälsoriskbedömare på Kemikalieinspektionen. Han jobbar med hälso- och miljöriskbedömningar av aktiva ämnen i bekämpningsmedel och arbetet är starkt EU-inriktat. Henrik är också specialintresserad av nya djurfria testmetoder, ffa cellbaserade metoder. På seminariet kommer Henrik berätta om stora internationella program som syftar till att ta fram nya djurfria testmetoder, bl a europeiska SEURAT-1 (Substance Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing) och amerikanska Toxcast/Tox21.

 

Seminariet var ett samarrangemang av NBV, Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt Linköping/Kinda/Åtvidaberg och Linköping Vego.